[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG
Đông Nguyên Tuyển Dụng

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Gần 75 năm qua, #CơmGàĐôngNguyên tại 801 Nguyễn Trãi, Quận 5 đã trở thành một địa điểm thân thuộc với thực khách đến quán. Với mong muốn có thể mang bữa ăn gia đình của Đông Nguyên đến với nhiều thực khách hơn nữa, một Đông Nguyên thứ 2 sẽ chuẩn bị được khai trương tại Quận 7 trong thời gian sắp tới.

Continue Reading
Close Menu