Ngày training nhân viên Đông Nguyên

Đông Nguyên luôn mở ra những buổi training để phát triển đội ngũ nhân sự ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh. Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vì khách hàng chính là gia đình của Đông Nguyên, nhờ khách hàng Đông Nguyên có ngày hôm nay.

📌53 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Close Menu