ĐÔNG NGUYÊN NGUYỄN TRÃI

#CơmgàĐôngNguyên ngày trước quen thuộc với chỉ một địa điểm tại Quận 5. Đông Nguyên hôm nay, đang bắt đầu những bước “chạy đà” đầu tiên cho một chặng đường mới.
📌53 Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Quân 7, Tp.HCM 

 

Close Menu