Tuyển dụng_ Kế toán tổng hợp
Đông Nguyên Tuyển Dụng

Tuyển dụng_ Kế toán tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

► Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : Mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng …

► Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

► Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả

► Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý

► Lập các báo cáo NXT , báo cáo công nợ

► Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng

► Hạch toán lương cho nhân viên và các khoản trích theo lương

► Hạch toán phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ

► Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ

► Thực hiện các bút toán kết chuyển.

► Tính giá thành sản phẩm

► Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng

► Lập các Báo cáo thuế theo quy định

► Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh

► Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc

   + Báo cáo thuế VAT

   + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

► Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)

► Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm Báo cáo năm

► Lập các Báo cáo cuối năm :

   + Quyết toán thuế TNDN

   + Báo cáo tài chính năm

► In sổ sách kế toán theo qui định

YÊU CẦU:

► Kinh nghiệm : 2-3 năm làm vị trí Kế Toán Tổng Hợp

► Word + excel : Khá

► Đã từng sử dụng qua phần mềm kế toán Fast , Misa…

► Chịu áp lực công việc

LIÊN HỆ:

► Gửi CV về: hr@thaimaucompany.vn

► Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0902.865.011 (Mr. Hùng) hoặc 08.34567.168 (Ms. Vi)

► Địa chỉ làm việc: 53 Hà Huy Tập, Nam Long 2, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

Trả lời

Close Menu