Our Story

… đã hơn 70 năm trôi qua kể từ 1945!
Đây là hành trình khởi tạo và phát triển thương hiệu Đông Nguyên – thuộc một gia đình người Việt gốc Hoa tại Việt Nam với một niềm đam mê ẩm thực gia đình mãnh liệt được lưu truyền qua đã ba thế hệ.
…và “di sản ẩm thực” Đông Nguyên sẽ tiếp tục hành trình của mình hướng đến tương lai…

Close Menu