Bộ sưu tập cơm gà hoàn toàn mới

Câu chuyện về Đông Nguyên​

… đã hơn 70 năm trôi qua kể từ 1945!
Đây là hành trình khởi tạo và phát triển thương hiệu Đông Nguyên – thuộc một gia đình người Việt gốc Hoa tại Việt Nam với niềm đam mê ẩm thực gia đình mãnh liệt được lưu truyền qua đã ba thế hệ.
…và “di sản ẩm thực” Đông Nguyên sẽ tiếp tục hành trình của mình hướng đến tương lai…

Di sản ẩm thực Đông Nguyên

Nguyên liệu canh tiềm Đông Nguyên

Tin tức

Đối Tác Đông Nguyên

Close Menu